6. Koorhistorie

Tijdens een culturele manifestatie van de K.P.J. trad ook een gelegenheidskoor van een aantal Roosterse jongeren op.
Dit beviel zo goed dat dit een voortzetting vond en nam de heer Leo Pustjens  de leiding op zich.
Na enige tijd werd de leiding overgenomen door de heer Wil Vogel. Al spoedig groeide het koor uit tot een volwassen gezelschap en werd onder diens leiding in 1968 het Gemengd Koor opgericht.

Het koor hoort bij de oprichters van de “Zangfederatie Land van Swentibold” en organiseerde in 1975 voor het eerst de Korendagen van deze federatie.
Deze korendagen zijn ondertussen uitgegroeid tot een van de hoogtepunten voor koormuziek in de regio en het gemengd koor heeft vanaf 1975 met succes hieraan deelgenomen.
Door een dalend aantal deelnemende koren de laatste jaren heeft de federatie eind 2015 helaas opgehouden te bestaan.

In 1976 werd de leiding van het Gemengd Koor overgenomen door de heer Wim Theunissen. Onder zijn kundige en bezielende leiding werd het gemengd koor buiten Roosteren bekend om de vele opgeluisterde evenementen in binnen en buitenland op kerkelijk en wereldlijk niveau. In die tijd werd besloten om het Gemengd Koor een passende naam te geven, wat resulteerde in de naam “Poco Animato“ (een beetje meer geestdrift ), welke gevoerd wordt vanaf 1979.

In 1989 werd het koor voorzien van uniformen

Vanaf 1990 heeft Poco Animato regelmatig deelgenomen aan het interland treffen, een muzikaal treffen van muziekgezelschappen in regio Selkant/Schalbruch- Echt/Susteren-Maaseik.
In 1993 organiseerde het koor zelf dit treffen.

Na een periode van 20 jaar met veel succes de leiding over Poco Animato gevoerd te hebben nam de heer Wim Theunissen in 1996 afscheid van het koor.
Hij werd toen opgevolgd door de mw. Peggy Smeets uit Ohé en Laak, die het toen 33 leden tellende koor vanaf 21 augustus 1996 onder haar leiding nam.

Na het koor 11 jaar op voortreffelijke wijze muzikaal onder haar hoede te hebben gehad nam zij in 2007 afscheid als dirigente van Poco Animato en werd zij opgevolgd door de heer Gerard Leurs.

Op zijn beurt werd de heer Gerard Leurs opgevolgd door Guido Janssen die met ingang van 9 september 2009 werd benoemd tot de nieuwe dirigent van Poco Animato.

Guido leidde het koor een 5-tal jaren op deskundige wijze en met ingang van mei 2014 werd het dirigentenstokje overgenomen door mevrouw Karen van der Wal.

Mevrouw van der Wal heeft een gedegen muzikale opleiding. Zij studeerde opera en solozang aan het conservatorium in Maastricht, volgde verschillende cursussen aan het Mozarteum in Salzburg, was als sopraan verbonden aan het Belgisch Nationaal Operagezelschap “De Munt” te Brussel en volgde ook een opleiding tot koordirigente.

Momenteel is zij muziekpedagoge en docent stemvorming in de muziekpraktijk “Viva Voce” en is zij als Cantor verbonden aan de kathedraal in Roermond. Ook geeft zij regelmatig lessen stemvorming aan koren in de omgeving.
Naast Poco Animato is zij nog dirigente van een drietal andere koren.

Het koor streeft ernaar om minstrens één keer per twee jaar een eigen concert te organiseren en treedt op verzoek op bij zusterkoren. Ook optredens in verzorgingstehuizen e.d. staan op het programma.